Основа коріння

Це один із основних символів й візитна картка трипільської культури, в якій сварга-свастика широко використовувалась у вигляді ромбово-меандрового орнаменту. Історія символу бере початок в глибинах тисячоліть епохи палеоліту.
Одним з перших, зафіксованих вченими зображень цього знаку датується приблизно ХХIII — XVIII  тисячоліттями до н.е. Він був знайдений на Мізинській стоянці древніх мисливців на мамонта на Чернігівщині. Пізніше, зображення свастики зустрічається на глиняних печатях цивілізації перших землеробів Чатал Гуюка і Хаджилара в Анатолії VII-V тис. до н. е. В древній Індії свастику використовували ще в культурі Мохенджо Даро VI-IV тис. до н. е. На древньому Криті символіка свастики була відома народам з V ст. до н. е., про що свідчать критські монети. Важливе місце займала свастична символіка в давньогрецькій культурі. Від греків свастика потрапила на Апенінський півострів до етрусків. У скіфів свастика була представлена на кераміці, збруї коней, на амулетах, і навіть на музичних інструментах. Значне місце відводилося свастиці і в культурі вікінгів. Свастика зображалась на магічних амулетах древніх германців. Культура американських індіанців також не обійшла увагою свастику, використовуючись в релігійних обрядах. Цей знак завжди був одним з найголовніших символів і в слов’янських культурах. Зображення свастик у вигляді орнаментів покривали олтарі давньоруських храмів, військові стяги.
В першій половині XX ст. спостерігається інтенсивне розширення кола використання свастики, особливо в США й Канаді, де вона часто зображалася як символ удачі і благополуччя. До другої світової війни свастика використовувалась на всіх континентах і була одним з найпоширеніших символів в культурах практично усіх народів.
Значення символу багатозначне. Це і вогонь небесний, і Сонце в русі, й еволюція — якщо за годинниковою стрілкою, або інволюція — якщо проти. У дослідженнях вчених зображення свастики-сварги відповідає векторній структурі сонячного вітру, який виникає під впливом полярності магнітного поля Сонця. Це, в той же час, і структурна сітка молекули вуглецю. На жаль, для більшості сьогодні свастика пов’язується з Третім Рейхом й ідеологією нацизму. Гітлер, як втілення зла в людській подобі, свідомо прагнув використати цей знак для світового панування. Саме таким чином свастика зазнала не аби якої духовної образи. Та не Адольф Гітлер придумав свастику, і, без сумніву, не він повинен з нею асоціюватися.
Наукові дослідження останніх років і досвід духовних надбань минулого дозволяють із впевненістю стверджувати, що свастика взагалі має пряме відношення до формування життя на Землі і являє собою символ першого енергетичного центру всередині людини. Як відомо, органічне життя можливе лише в тому випадку, якщо в сполученні елементів присутній вуглець — чотиривалентний нейтральний елемент. Коли вчені розглянули атом вуглецю за допомогою електронного мікроскопу з дуже близької відстані, то стало помітно, що хаотичний рух електронів в атомі призводить до утворення так званих «електронних хмар», розміщених у формі тетраедра. Хоча електрони рухались хаотично, в електронних хмарах існували зони, в яких електрони бувають частіше. Зони мали вигляд спіралі, розташованої навколо кожної із хмар. Одна із фігур, що виникає при цьому, являла собою чітку форму свастики (три інші мають, відповідно, форму хреста, а також букв Альфа і Омега — символічного початку і кінця).